| | | |


Zahraniční zaměstnanci – spokojenost se službami na MU

Cílem průzkumu „Spokojenost zahraničních akademiků a vědců se službami na MU 2018“ je získat zpětnou vazbu cílové skupiny zahraničních zaměstnanců (bez občanů Slovenska) na vybrané oblasti týkající se jejich profesního působení na MU. Průzkum byl realizován na podzim 2018 a zapojilo se do něj 114 zahraničních akademiků a vědců, kteří měli v období 1. 1. 2018 – 31. 7. 2018 na MU aktivní pracovní smlouvu nebo dohodu.

Průzkum se zaměřuje na následující tematické okruhy:

  • Důvody pro volbu MU
  • Hodnocení zaměstnání na MU a spokojenost s péčí a servisem po dobu působení na MU
  • Informovanost a dostupnost informací, zhodnocení stávajících informačních kanálů
  • Dojem z vybraných oblastí výuky a výzkumu na MU
  • Doporučení pro MU jakožto zaměstnavatele a partnera

Prezentace s vyhodnocením průzkumu (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2018

Výsledky, Leaflet

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE.


nahoru