| | | |


Zahraniční zaměstnanci – spokojenost se službami na MUNI

Cílem průzkumu „Spokojenost zahraničních akademiků a vědců se službami na MU 2018“ je získat zpětnou vazbu cílové skupiny zahraničních zaměstnanců (bez občanů Slovenska) na vybrané oblasti týkající se jejich profesního působení na MUNI. Průzkum byl realizován na podzim 2018 a zapojilo se do něj 114 zahraničních akademiků a vědců, kteří měli v období 1. 1. 2018 – 31. 7. 2018 na MUNI aktivní pracovní smlouvu nebo dohodu.

Průzkum se zaměřuje na následující tematické okruhy:

  • Důvody pro volbu MUNI
  • Hodnocení zaměstnání na MUNI a spokojenost s péčí a servisem po dobu působení na MUNI
  • Informovanost a dostupnost informací, zhodnocení stávajících informačních kanálů
  • Dojem z vybraných oblastí výuky a výzkumu na MUNI
  • Doporučení pro MUNI jakožto zaměstnavatele a partnera

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné zde.

Prezentace s vyhodnocením průzkumu (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2018

Výsledky, Leaflet


nahoru