| | | |


Uplatnění absolventů MU v praxi

Cílem průzkumu „Uplatnění absolventů MU v praxi“ je zachycení vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím a také hodnocení předpokladů, jež pro absolventy vstupující do praxe vytvořilo studium Masarykovy univerzity.

Cílovou skupinou jsou magisterští absolventi prezenčního studia z předchozích dvou let. Jedná se tedy o absolventy, kteří za sebou mají dvouletou až tříletou zkušenost v praxi. Průzkum je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • současné uplatnění absolventů,
  • okolnosti získání prvního zaměstnání po absolutoriu,
  • pohyby absolventů na trhu práce,
  • hodnocení prvního i současného zaměstnání,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1996 a jeho realizace se postupně ustálila na dvouletou periodu.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2022

Výsledky 2022 (absolventi z let 2019–2020), Leaflet 2022
Výsledky 2020 (absolventi z let 2017–2018), Leaflet 2020
Výsledky 2018 (absolventi z let 2015–2016), Leaflet 2018
Výsledky 2015 (absolventi z let 2013–2014), Leaflet 2015
Výsledky 2013 (absolventi z let 2011–2012)
Výsledky 2011 (absolventi z let 2009–2010)
Výsledky 2009 (absolventi z let 2007–2008)
Výsledky 2007 (absolventi z let 2005–2006)

Veškeré informace pro účastníky výzkumu z roku 2018 (absolventi let 2015–2016) ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE. Pro rok 2022 (absolventi z let 2019–2020) pak ZDE. Ostatní ročníky absolventů informovaný souhlas potvrzovaly v rámci dotazníkové aplikace.


nahoru