| | | |


Prváci na MU

Cílovou skupinou průzkumu „Prváci na MU“ jsou všichni posluchači prvních ročníků bakalářského a dlouhého magisterského studia studující na Masarykově univerzitě. Průzkum byl poprvé uskutečněn v roce 2007 a je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • okolnosti volby studia a přijetí na vysokou školu,
  • faktory rozhodující pro výběr MU,
  • rozhodování mezi různými studii,
  • hodnocení přijímacího řízení a informací pro uchazeče,
  • motivace a očekávání spojená se studiem,
  • počáteční zkušenosti na MU,
  • reflexe výběru oboru a úvahy o odchodu,
  • další vybrané informace.

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2021

Výsledky 2021, Leaflet 2021
Výsledky 2018, Leaflet 2018
Výsledky 2015, Leaflet 2015
Výsledky 2013
Výsledky 2011, Shrnutí výsledků 2011
Výsledky 2009, Shrnutí výsledků 2009
Výsledky 2007, Shrnutí výsledků 2007

Veškeré informace pro účastníky výzkumu (2018) ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE. Následující ročníky uchazečů už informovaný souhlas potvrzovaly v rámci IS MU.


nahoru