| | | |


Předčasné ukončování studií na MU

Průzkum z pohledu garantů oborů na MU

Průzkum byl směřován ke garantům bakalářských a dlouhých magisterských oborů na MU a byl realizován se záměrem zmapovat vnímání problematiky neúspěšného ukončování studií jako takové, zjistit příčiny neúspěšného ukončování studií z pohledu garantů, zmapovat praktické dopady neúspěšnosti na katedrách a v neposlední řadě nalézt příklady dobré praxe na fakultách v oblasti řešení studijní neúspěšnosti.

Dotazování probíhalo od 14. 6. 2017 do 23. 7. 2017 v IS MU. Průzkumu se zúčastnilo celkem 146 garantů ze 161 oslovených, což představuje 91% návratnost.

Zpráva z průzkumu (s omezeným přístupem):

Výsledky


Průzkum u studentů

Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU byl poprvé spuštěn v roce 2012. Od té doby běží v podobě celoročních, na sebe navazujících běhů.

Společně se spuštěním dotazníkového šetření proběhla na podzim 2012 ve spolupráci s pracovníky z Fakulty sociálních studií MU kvalitativní část průzkumu. Kvalitativní část byla realizována formou rozhovorů se zástupci fakult a s vybranými studenty s neúspěšně ukončeným studiem na MU.

Prosba o vyplnění krátkého dotazníku je neúspěšným studentům rozesílána automaticky při předčasném ukončení studia. Dotazník je zaměřen na:

  • vliv jednotlivých faktorů na předčasné ukončení studia,
  • preference a náročnost opouštěného studia,
  • nástroje při řešení studijních problémů,
  • další studijní a pracovní aktivity.

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem):

Výsledky 2021/2022
Výsledky 2020/2021

Výsledky 2019/2020
Výsledky 2018/2019
Výsledky 2017/2018
Výsledky 2016/2017
Výsledky 2015/2016
Výsledky 2014/2015
Výsledky 2013/2014

Veškeré informace pro účastníky výzkumu (2018/2019) ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE. Následující ročníky uchazečů už informovaný souhlas potvrzovaly v rámci IS MU.


nahoru