| | | |


Ph.D. studenti a absolventi – hodnocení studia a uplatnění

Průzkum Uplatnění absolventů doktorského studia vně Masarykovy univerzity

Zpráva z průzkumu (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu Uplatnění absolventů Ph.D. vně MU

Výsledky, Leaflet

Průzkum „Uplatnění absolventů doktorského studia vně Masarykovy univerzity“ byl realizován na konci roku 2016 a v rámci institucionálních průzkumů MU pokryl dosud nezmapovanou skupinu Ph.D. absolventů.

Mezi účastníky průzkumu byli vybráni absolventi, kteří úspěšně dokončili doktorský studijní program v rozmezí 1. 1. 2011 – 1. 7. 2016 a zároveň v době spuštění průzkumu neměli profesní vazbu na Masarykovu univerzitu, tj. byli bez pracovní smlouvy či dohody na MU.

Cílem bylo zjistit, jaké uplatnění nacházejí nejčastěji Ph.D. absolventi, kteří odchází pracovat mimo domovskou instituci, a jak své doktorské studium hodnotí.

Výsledky průzkumu zahrnují tři klíčové oblasti:

 • aktuální sféru působení a pracovní pozice,
 • pracovní historii a aspirace v posledním ročníku studia,
 • hodnocení doktorského studia a Masarykovy univerzity.

Průzkum DOKTORANDI 2014

Na jaře 2014 se Masarykova univerzita zapojila do celostátního průzkumu DOKTORANDI 2014.

Realizátorem průzkumu bylo MŠMT, hlavním koordinátorem na MU byl Odbor pro strategii, který se zapojil již do samotné přípravy dotazníku (podněty na doplnění a návrhy úprav) a zprostředkoval oslovení doktorských studentů MU při zachování anonymity respondentů.

Dotazník se skládal z těchto tematických okruhů:

 • zázemí pro studium,
 • školitel,
 • finanční zázemí,
 • studium a motivace k němu,
 • okolnosti a podmínky ukončení studia,
 • studijní povinnosti,
 • vědecká a tvůrčí činnost,
 • pedagogická a další činnost na škole,
 • plány po ukončení studia,
 • kontaktní otázky (standardní doba jejich studia, pohlaví, věk aj.).

Informace o průzkumu DOKTORANDI 2014 a výsledky celostátního šetření naleznete na stránkách IPN KREDO.

Výsledky průzkumu se staly základem pro komplexní zprávu o doktorských studentech na MU.

Dokumenty ke stažení:

DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření ČR (říjen 2014, IPN KREDO)


Průzkum Doktorští studující na MU

V podzimním semestru roku 2008 realizovala Masarykova univerzita průzkum zaměřený na názory, postoje a očekávání současných doktorandů, tedy studentů, kteří tvoří jádro budoucího vědeckého potenciálu Masarykovy univerzity.

Hlavním cílem průzkumu „Doktorští studující na MU - motivace, hodnocení studia, aktivity“ bylo zmapovat:

 • motivace doktorských studentů,
 • rozsah vykonávaných činností a spolupráci se školitelem,
 • průběh a hodnocení studia,
 • zapojení studentů do chodu kateder a jejich vědeckou činnost,
 • možnosti mobility,
 • další témata.

Zprávy z průzkumů:

Výsledky 2008 (s omezeným přístupem), Shrnutí výsledků 2008


nahoru