| | | |


Dlouhodobý výzkum – Na cestě studiem

Výzkum „Na cestě studiem“ je zaměřen na zkoumání faktorů a podmínek, které formují osobnost dnešních vysokoškoláků, na sledování strategií průchodu vysokoškolským studiem, jaké volby studenti řeší a jaké potřeby mají v různých fázích studia, jakým vývojem prochází a co je ovlivňuje ve směřování ke své budoucí profesi.

Výzkum je koncipován jako longitudinální, jde tedy o dlouhodobé sledování studentů všech fakult, kteří nastoupili ke studiu na MU v podzimním semestru akademického roku 2017/2018.

Uzavřené vlny dotazování:

 • 25. 10. 2017 – 22. 11. 2017
 • 15. 3. 2018 – 9. 4. 2018
 • 16. 10. 2018 – 12. 11. 2018
 • 19. 3. 2019 – 19. 4. 2019
 • 16. 10. 2019 – 11. 11. 2019
 • 16. 3. 2020 – 6. 4. 2020

Klikněte pro zobrazení leafletu ke 5. vlně průzkumu

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:
Výsledky 6. vlny, Leaflet
Výsledky 5. vlny, Leaflet
Výsledky 4. vlny, Leaflet
Výsledky 3. vlny, Leaflet
Výsledky 2. vlny, Leaflet
Výsledky 1. vlny, Leaflet

Cíle výzkumu:

 • Porozumění psychologii současných vysokoškoláků, jejich osobnostním a sociálním zvláštnostem, ve vazbě na jejich aktuální životní situaci, důležité životní události, životní styl a osobní perspektivy atp.
 • Porozumění faktorům a vlivům, které se podílejí na studijní úspěšnosti/neúspěšnosti studentů MU, na jejich strategiích průchodu studiem a na jejich profesním vývoji.

Oblasti zkoumání:

 • Rozhodování a volby, které jedinec činí v období svého studia
 • Strategie průchodu studiem a jejich proměny v souvislosti s měnícími se životními/kariérovými plány
 • Faktory a podmínky ovlivňující studijní úspěšnost a studijní neúspěšnost na MU
 • Potřeba podpory při zvládání studia na MU

Realizátoři:

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE (dokument dostupný po přihlášení do IS).

Kontaktní osoby pro specifické informace o výzkumu:

Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů:


nahoru