| | | |


Dlouhodobý výzkum – Na cestě studiem

Výzkum „Na cestě studiem“ je zaměřen na zkoumání faktorů a podmínek, které formují osobnost dnešních vysokoškoláků, na sledování strategií průchodu vysokoškolským studiem, jaké volby studenti řeší a jaké potřeby mají v různých fázích studia, jakým vývojem prochází a co je ovlivňuje ve směřování ke své budoucí profesi.

Výzkum je koncipován jako longitudinální, jde tedy o dlouhodobé sledování studentů všech fakult, kteří nastoupili ke studiu na MUNI v podzimním semestru akademického roku 2017/2018.

Uzavřené vlny dotazování:

 • 25. 10. 2017 – 22. 11. 2017
 • 15. 3. 2018 – 9. 4. 2018
 • 16. 10. 2018 – 12. 11. 2018
 • 19. 3. 2019 – 19. 4. 2019

Klikněte pro zobrazení leafletu ke 4. vlně průzkumu

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:
Výsledky 4. vlny, Leaflet
Výsledky 3. vlny, Leaflet
Výsledky 2. vlny, Leaflet
Výsledky 1. vlny, Leaflet

Cíle výzkumu:

 • Porozumění psychologii současných vysokoškoláků, jejich osobnostním a sociálním zvláštnostem, ve vazbě na jejich aktuální životní situaci, důležité životní události, životní styl a osobní perspektivy atp.
 • Porozumění faktorům a vlivům, které se podílejí na studijní úspěšnosti/neúspěšnosti studentů MUNI, na jejich strategiích průchodu studiem a na jejich profesním vývoji.

Oblasti zkoumání:

 • Rozhodování a volby, které jedinec činí v období svého studia
 • Strategie průchodu studiem a jejich proměny v souvislosti s měnícími se životními/kariérovými plány
 • Faktory a podmínky ovlivňující studijní úspěšnost a studijní neúspěšnost na MUNI
 • Potřeba podpory při zvládání studia na MUNI

Realizátoři:

 • Institut dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MUNI
 • Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MUNI
 • Odbor pro strategii, Rektorát MUNI

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE (dokument dostupný po přihlášení do IS).

Kontaktní osoby pro specifické informace o výzkumu:

 • prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MUNI, Joštova 10, Brno, Telefon: 549 494 848, e-mail: macek@fss.muni.cz
 • doc. PhDr. Petr Hlaďo, PhD., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MUNI, Arna Nováka 1, Brno, Telefon: 549 493 520, e-mail: hlado@mail.muni.cz

Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů:

 • Ing. Šárka Řehořová, Odbor pro strategii Rektorátu MUNI, Žerotínovo nám. 9, Brno, Telefon: 549 491 034, e-mail: rehorova@rect.muni.cz

nahoru