| | | |


Dlouhodobý výzkum – Na cestě studiem

Výzkum „Na cestě studiem“ je zaměřen na zkoumání faktorů a podmínek, které formují osobnost dnešních vysokoškoláků, na sledování strategií průchodu vysokoškolským studiem, jaké volby studenti řeší a jaké potřeby mají v různých fázích studia, jakým vývojem prochází a co je ovlivňuje ve směřování ke své budoucí profesi.

Výzkum je koncipován jako longitudinální, jde tedy o dlouhodobé sledování studentů všech fakult, kteří nastoupili ke studiu na MUNI v podzimním semestru akademického roku 2017/2018.

Uzavřené vlny dotazování:

 • 25. 10. 2017 – 22. 11. 2017
 • 15. 3. 2018 – 9. 4. 2018
 • 16. 10. 2018 – 12. 11. 2018
 • 19. 3. 2019 – 19. 4. 2019

Klikněte pro zobrazení leafletu ke 3. vlně průzkumu

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:
Výsledky 3. vlny, Leaflet
Výsledky 2. vlny, Leaflet
Výsledky 1. vlny, Leaflet

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE (dokument dostupný po přihlášení do IS).

Cíle výzkumu:

 • Porozumění psychologii současných vysokoškoláků, jejich osobnostním a sociálním zvláštnostem, ve vazbě na jejich aktuální životní situaci, důležité životní události, životní styl a osobní perspektivy atp.
 • Porozumění faktorům a vlivům, které se podílejí na studijní úspěšnosti/neúspěšnosti studentů MUNI, na jejich strategiích průchodu studiem a na jejich profesním vývoji.

Oblasti zkoumání:

 • Rozhodování a volby, které jedinec činí v období svého studia
 • Strategie průchodu studiem a jejich proměny v souvislosti s měnícími se životními/kariérovými plány
 • Faktory a podmínky ovlivňující studijní úspěšnost a studijní neúspěšnost na MUNI
 • Potřeba podpory při zvládání studia na MUNI

Realizátoři:

 • Institut dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MUNI
 • Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MUNI
 • Odbor pro strategii, Rektorát MUNI

Kontaktní osoby pro specifické informace o výzkumu:

 • prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MUNI, Joštova 10, Brno, Telefon: 549 494 848, e-mail: macek@fss.muni.cz
 • doc. PhDr. Petr Hlaďo, PhD., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MUNI, Arna Nováka 1, Brno, Telefon: 549 493 520, e-mail: hlado@mail.muni.cz

Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů:

 • Ing. Šárka Řehořová, Odbor pro strategii Rektorátu MUNI, Žerotínovo nám. 9, Brno, Telefon: 549 491 034, e-mail: rehorova@rect.muni.cz

nahoru