| | | |


Čerství absolventi MU – hodnocení studia a vyhlídky

Dotazníkové šetření „Ukončení studia na MU – Ohlédnutí a perspektiva“ je realizováno v období, kdy studenti končí své magisterské studium na MU a chystají se na přechod do praxe.

Průzkum je zaměřen na absolventy prezenčního magisterského studia a zabývá se následujícími tematickými okruhy:

  • pracovní situace absolventů v době absolutoria,
  • strategie při vstupu na pracovní trh,
  • vyhlídky absolventů na získání pracovních míst,
  • pracovní aktivita v průběhu studia,
  • zájem o práci v zahraničí,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1994 a od té doby probíhá každoročně. Dlouhá historie dotazování umožňuje sledovat vývoj vybraných ukazatelů v čase, např. celkovou spokojenost se studiem na MU, podíl pracujících absolventů v době absolutoria aj.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k Ohlédnutí 2021

Výsledky 2021, Leaflet 2021
Výsledky 2020, Leaflet 2020
Výsledky 2019, Leaflet 2019
Výsledky 2018, Leaflet 2018
Výsledky 2017, Leaflet 2017
Výsledky 2016, Leaflet 2016
Výsledky 2015
Výsledky 2014
Výsledky 2013
Výsledky 2012
Výsledky 2011
Výsledky 2010
Výsledky 2009
Výsledky 2008

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné zde (dokumenty dostupné po přihlášení do IS): Běh průzkumu 2018 zima, Běh průzkumu 2018 jaro
Následující ročníky uchazečů už informovaný souhlas potvrzovaly v rámci IS MU.


nahoru