| | | |


Čerství absolventi MU – hodnocení studia a vyhlídky

Dotazníkové šetření „Ukončení studia na MU – Ohlédnutí a perspektiva“ je realizováno v období, kdy studenti MU končí své magisterské studium na MU a chystají se na přechod do praxe.

Průzkum je zaměřen na absolventy prezenčního magisterského studia a zabývá se následujícími tematickými okruhy:

  • pracovní situace absolventů v době absolutoria,
  • strategie při vstupu na pracovní trh,
  • vyhlídky absolventů na získání pracovních míst,
  • pracovní aktivita v průběhu studia,
  • zájem o práci v zahraničí,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1994 a od té doby probíhá každoročně. Dlouhá historie dotazování umožňuje sledovat vývoj vybraných ukazatelů v čase, např. celkovou spokojenost se studiem na MU, podíl pracujících absolventů v době absolutoria aj.

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné zde (dokumenty dostupné po přihlášení do IS):
Běh průzkumu 2018 zima
Běh průzkumu 2018 jaro

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k Ohlédnutí 2017

Výsledky 2017, Leaflet 2017
Výsledky 2016, Leaflet 2016
Výsledky 2015
Výsledky 2014
Výsledky 2013
Výsledky 2012
Výsledky 2011
Výsledky 2010
Výsledky 2009
Výsledky 2008


nahoru