| | | |


Bc. a Mgr. prváci – motivace a očekávání

Cílovou skupinou průzkumu „Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU“ jsou všichni posluchači prvních ročníků bakalářského a dlouhého magisterského studia studující na Masarykově univerzitě. Průzkum byl poprvé uskutečněn v roce 2007 a je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • okolnosti volby studia a přijetí na vysokou školu,
  • faktory rozhodující pro výběr MU,
  • rozhodování mezi různými studii,
  • hodnocení přijímacího řízení a informací pro uchazeče,
  • motivace a očekávání spojená se studiem,
  • počáteční zkušenosti na MU,
  • reflexe výběru oboru a úvahy o odchodu,
  • další vybrané informace.

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem) a shrnutí výsledků:

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2015

Výsledky 2015, Leaflet 2015
Výsledky 2013,
Výsledky 2011, Shrnutí výsledků 2011
Výsledky 2009, Shrnutí výsledků 2009
Výsledky 2007, Shrnutí výsledků 2007


nahoru