| | | |


Předmětová anketa

Předmětová anketa patří k uzavírání každého semestru na MU od roku 2002. Všichni studenti mohou vyplnit hodnocení předmětů, které měli v daném semestru zapsané, a dát díky tomu zpětnou vazbu vyučujícím a podněty k dalšímu zlepšování výuky.

Od podzimního semestru 2016 je anketa realizována ve zkráceném znění a s možností přidat vlastní otázky za jednotlivé fakulty. Vyučujícím je k dispozici manuál pro zobrazení a exporty výsledků ankety.

V posledním podzimním běhu předmětové ankety ji vyplnilo přes 13 000 osob, což je 43 % všech studentů Masarykovy univerzity.

Klikněte pro zobrazení návratnosti za semestr podzim 2021

Návratnost jaro 2022
(s omezeným přístupem)

Návratnost podzim 2021
(s omezeným přístupem)

Více informací o celouniverzitní předmětové anketě se můžete také dočíst v IS MU v nápovědě pro studenty nebo pro učitele.

Kontaktní osobou pro předmětovou anketu je Mgr. Mikuláš Múdry.


nahoru