| | | |


Předmětová anketa

Předmětová anketa patří k uzavírání každého semestru na MUNI od roku 2002. Všichni studenti mohou vyplnit hodnocení předmětů, které měli v daném semestru zapsané, a dát díky tomu zpětnou vazbu vyučujícím a podněty k dalšímu zlepšování výuky.

Od podzimního semestru 2016 je anketa realizována ve zkráceném znění a s možností přidat vlastní otázky za jednotlivé fakulty. Vyučujícím je k dispozici manuál pro zobrazení a exporty výsledků ankety.

V posledním podzimním běhu předmětové ankety ji vyplnilo přes jedenáct tisíc osob, což je téměř 40 % všech studentů Masarykovy univerzity.

Starší reporty:
Report anketa podzim 2016
(s omezeným přístupem)

 

Více informací o celouniverzitní předmětové anketě se můžete také dočíst v IS MUNI v nápovědě pro studenty nebo pro učitele.

Kontaktní osobou pro předmětovou anketu je Mgr. Mikuláš Múdry.


nahoru