| | | |


U-Multirank

U-Multirank je mezinárodní srovnávací žebříček univerzit vytvořený pod záštitou Evropské unie.

Multidimenzionální žebříček U-Multirank srovnává a hodnotí univerzity v indikátorech, které si zvolí sám uživatel, přičemž není určeno pořadí dané univerzity, ale výsledek na stupnici very good – good – average – below average – weak.

U-Multirank tak nevytváří jednu pevnou hierarchii univerzit. Z toho důvodu nelze stanovit obecné umístění Masarykovy univerzity, ale vždy jen její srovnání s jinými školami.

Samotné indikátory kladou důraz především na internacionalizaci, regionální spolupráci, na kontakt se zaměstnavateli a transfer výsledků. Část indikátorů je založena na výsledcích studentského hodnocení kvality výuky.

U-Multirank nabízí dva základní srovnávací moduly:

  • První je určen pro studenty, kteří si vybírají podle svých parametrů nejvhodnější školu.
  • Druhý umožňuje srovnávat univerzity mezi sebou ve vybraných indikátorech.

Výsledky hodnocení MU


nahoru