| | | |


QS World University Rankings

Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu principu peer review, tedy systému zpětné vazby od akademiků a zaměstnavatelů absolventů (dohromady 50 %). Tyto zpětné vazby pak mohou vyvážit kulturní odlišnost. Díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity.

V globálním žebříčku QS World University Rankings se Masarykova univerzita v roce 2019 umístila na 551.–560. místě z celkem 1 001 hodnocených institucí. V rámci žebříčku se svým výsledkem zařadila mezi 52 % nejlepších univerzit.

Úspěchem letošního roku je zejména umístění na 384. místě dle průzkumu světové reputace, který je realizován mezi akademiky po celém světě.

Oborové žebříčky QS

Kromě hlavního žebříčku vydává QS také oborové žebříčky. V roce 2019 bylo hodnoceno celkem 48 oborů, které spadají pod 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management.

Indikátory a váhy v oborových žebříčcích se liší od indikátorů v hlavním žebříčku QS WUR. Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na 4 indikátorech: zpětné vazby od akademiků, zpětné vazby od zaměstnavatelů, citovanosti a H-indexu, přičemž každý obor má rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín.

Masarykova univerzita se v roce 2019 umístila v celkem 8 oborových žebříčcích, oproti minulému roku se přitom objevuje ve třech nových oborech: v oboru archeologie se umístila globálně na 151.–200. pozici a v rámci ČR je na prvním místě, poprvé je také v oborech informatika a informační systémy (451–500) a chemie (501–550). V dalších pěti oborech MUNI navázala na loňské umístění, či jej zlepšila: anglický jazyk a literatura (201.–250. místo), lingvistika (201.–250. místo), zemědělství a lesnictví (201.–250. místo), biologie (351.–400. místo) a medicína (401.–450. místo).

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku QS

Indikátory QS a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Indikátor

Popis

Váha

Akademické Peer Review

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od akademiků (odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

40 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od zaměstnavatelů

10 %

Počet studentů na akademické pracovníky

Počet studií ku průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

20 %

Citace na akademické pracovníky

Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus ku průměrnému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Internacionalizace – studenti

Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %

Internacionalizace – zaměstnanci

Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %


nahoru