| | | |


QS World University Rankings

Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu principu peer review, tedy systému zpětné vazby od akademiků a zaměstnavatelů absolventů (dohromady 50 %). Tyto zpětné vazby pak mohou vyvážit kulturní odlišnost. Díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity.

V globálním žebříčku QS World University Rankings se Masarykova univerzita v roce 2022 umístila na 551.–560. místě z celkem 1 422 hodnocených institucí. Mezi českými VŠ je Masarykova univerzita na 4. místě. Úspěchem letošního roku je zlepšení umístění na 370. místě dle průzkumu měřícího reputaci mezi zaměstnavateli.

Oborové žebříčky QS

Kromě hlavního žebříčku vydává QS také oborové žebříčky. V roce 2022 bylo hodnoceno celkem 51 oborů, které spadají pod 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management.

Indikátory a váhy v oborových žebříčcích se liší od indikátorů v hlavním žebříčku QS WUR. Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na 4 indikátorech: na výsledcích mezinárodních průzkumů reputace mezi akademiky a zaměstnavatelicitovanosti publikací a H-indexu, přičemž každý obor má rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín.

Masarykova univerzita se v oborovém hodnocení QS zveřejněném v roce 2022 umístila celkem v 11 oborech (seřazeno dle nejlepšího umístění):

 • 201.230. Archaeology
 • 201.–250. Environmental Sciences
 • 251.–300. Agriculture & Forestry
 • 251.–300. Biological Sciences
 • 251.300. Linguistics
 • 301.–340. Law
 • 301.–350. Medicine
 • 351.400. Chemistry
 • 401.450. Computer Science & Information Systems
 • 451.–500. Mathematics
 • 551.600. Physics & Astronomy

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku QS

Indikátory QS a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Indikátor

Popis

Váha

Akademické Peer Review

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od akademiků (odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

40 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od zaměstnavatelů

10 %

Počet studentů na akademické pracovníky

Počet studií ku průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

20 %

Citace na akademické pracovníky

Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus ku průměrnému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Internacionalizace – studenti

Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %

Internacionalizace – zaměstnanci

Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %


nahoru