| | | |


UI GreenMetric World University Rankings

Žebříček UI GreenMetric hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí a principy udržitelnosti. Účelem žebříčku je přispět k akademické debatě o udržitelnosti ve vzdělávání a podporovat společenskou změnu respektující cíle udržitelného rozvoje vedenou univerzitami.

Hodnocení v rámci žebříčku se zaměřuje na 6 hlavních kategorií. Jsou jimi infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum.

Masarykova univerzita se do žebříčku UI GreenMetric poprvé zapojila v roce 2020. V hodnocení v roce 2020 se MU umístila na 229. místě mezi 912 hodnocenými univerzitami světa. V rámci ČR byla MU na 2. místě za Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

V roce 2021 MU svou pozici v žebříčku zlepšila a umístila se na 131. místě z celkem 956 univerzit. Nejlepšího umístění dosáhla MU v kategoriích, které se soustředily na vzdělávání a výzkum k udržitelnosti (světově 70. místo), nakládání s energiemi na univerzitě s ohledem na životní prostředí (97. místo) a dopravu (145. místo).

Více o žebříčku zde.


nahoru