| | | |


The Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Žebříček ARWU (Academic Ranking of World Universities), neboli Shanghai Ranking, se soustředí především na výkon univerzity v oblasti vědy a výzkumu. Jeho indikátory jsou založeny na absolutních hodnotách, což znevýhodňuje univerzity s menším počtem studentů a zaměstnanců.

Žebříček je zveřejňován od roku 2003. Masarykova univerzita se v žebříčku objevuje od roku 2017.

V aktuálním hodnocení ARWU zveřejněném v srpnu 2020 se Masarykova univerzita umístila na 601. až 700. pozici. V rámci ČR je MU třetí nejlépe hodnocenou univerzitou.

Indikátory a jejich váhy v žebříčku ARWU:

Kategorie

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

Absolventi instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fields Medals

10 %

Kvalita akademických pracovníků

Zaměstnanci instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fields Medals

20 %

(Top 250) Vysoce citovaní výzkumníci v 21 oblastech výzkumu

20 %

Výsledky výzkumu

Články indexované v Science Citation Index-expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) v předchozím roce (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Články publikované v časopisech Nature a Science v posledních pěti letech (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Výkon na osobu

Výkon na osobu akademického pracovníka instituce (vážené skóre výše uvedených 5 indikátorů – přepočteno na akademického pracovníka)

10 %


nahoru