| | | |


The Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Žebříček ARWU (Academic Ranking of World Universities), neboli Shanghai Ranking, se soustředí především na výkon univerzity v oblasti vědy a výzkumu. Jeho indikátory jsou založeny na absolutních hodnotách, což znevýhodňuje univerzity s menším počtem studentů a zaměstnanců.

Žebříček je zveřejňován od roku 2003. Masarykova univerzita se v žebříčku objevuje od roku 2017.

V aktuálním hodnocení ARWU zveřejněném v srpnu 2022 se Masarykova univerzita umístila na 401. až 500. pozici, čímž se poprvé dostala mezi 500 nejlepších světových univerzit dle tohoto žebříčku. V rámci ČR je MU druhou nejlépe hodnocenou univerzitou.

ARWU 2022 TOP 500

Oborové žebříčky

Kromě hlavního žebříčku je sestavováno také oborové hodnocení ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects.

Tyto oborové žebříčky jsou založeny na 5 indikátorech: počtu publikací v daném oboru, normalizovaném počtu citací z databáze InCites, podílu publikací se zahraničním autorem, podílu publikací v prestižních časopisech dle oboru a počtu oceněných akademiků relevantním oceněním v oboru. Uplatnění a váha těchto indikátorů se liší napříč obory.

Hodnocení v roce 2022 proběhlo v celkem 54 oborech, MU se umístila v 11 z nich na následujících pozicích:

 • 101.–150. Environmental Science & Engineering
 • 201.–300. Agricultural Sciences
 • 201.–300. Ecology
 • 201.–300. Geography
 • 201.–300. Veterinary Sciences
 • 301.–400. Atmospheric Science
 • 301.–400. Education
 • 301.–400. Political Sciences
 • 401.–500. Biotechnology
 • 401.–500. Earth Sciences
 • 401.–500. Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku ARWU:

Kategorie

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

Absolventi instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny nebo Fieldsovy medaile

10 %

Kvalita akademických pracovníků

Zaměstnanci instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny nebo Fieldsovy medaile

20 %

(Top 250) Vysoce citovaní výzkumníci v 21 oblastech výzkumu

20 %

Výsledky výzkumu

Články indexované v Science Citation Index-expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) v předchozím roce (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Články publikované v časopisech Nature a Science v posledních pěti letech (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Výkon na osobu

Výkon na osobu akademického pracovníka instituce (vážené skóre výše uvedených 5 indikátorů – přepočteno na akademického pracovníka)

10 %


nahoru