| | | |


The Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Žebříček ARWU (Academic Ranking of World Universities), neboli Shanghai Ranking, se soustředí především na výkon univerzity v oblasti vědy a výzkumu. Jeho indikátory jsou založeny na absolutních hodnotách, což znevýhodňuje univerzity s menším počtem studentů a zaměstnanců.

Žebříček je zveřejňován od roku 2003. Masarykova univerzita se v žebříčku objevuje od roku 2017.

V aktuálním hodnocení ARWU zveřejněném v srpnu 2021 se Masarykova univerzita umístila na 601. až 700. pozici. V rámci ČR je MU druhou nejlépe hodnocenou univerzitou.

Oborové žebříčky

Kromě hlavního žebříčku je sestavováno také oborové hodnocení ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects.

Tyto oborové žebříčky jsou založeny na 5 indikátorech: počtu publikací v daném oboru, normalizovaném počtu citací z databáze InCites, podílu publikací se zahraničním autorem, podílu publikací v prestižních časopisech dle oboru a počtu oceněných akademiků relevantním oceněním v oboru. Uplatnění a váha těchto indikátorů se liší napříč obory.

Hodnocení v roce 2021 proběhlo v celkem 54 oborech, MU se umístila v 11 z nich na následujících pozicích:

 • 101.–150. Environmental Science & Engineering
 • 201.–300. Agricultural Sciences
 • 201.–300. Geography
 • 201.–300. Veterinary Sciences
 • 301.–400. Atmospheric Science
 • 301.–400. Ecology
 • 301.–400. Education
 • 301.–400. Political Science
 • 401.–500. Biological Sciences
 • 401.–500. Biotechnology
 • 401.–500. Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku ARWU:

Kategorie

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

Absolventi instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fields Medals

10 %

Kvalita akademických pracovníků

Zaměstnanci instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fields Medals

20 %

(Top 250) Vysoce citovaní výzkumníci v 21 oblastech výzkumu

20 %

Výsledky výzkumu

Články indexované v Science Citation Index-expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) v předchozím roce (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Články publikované v časopisech Nature a Science v posledních pěti letech (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Výkon na osobu

Výkon na osobu akademického pracovníka instituce (vážené skóre výše uvedených 5 indikátorů – přepočteno na akademického pracovníka)

10 %


nahoru