| | | |


Evaluace EUA

Masarykova univerzita se v roce 2011 přihlásila do Institucionálního evaluačního programu (Institutional Evaluation Programme, IEP), který je vysokoškolským institucím nabízen jako nezávislá služba Evropské asociace univerzit (EUA).

První evaluace Masarykovy univerzity proběhla v roce 2004, druhá v roce 2012.

Výsledná evaluační zpráva z roku 2012 ke stažení:

Evaluation Report (červenec 2012)

Proces evaluace MUNI v roce 2012

Proces evaluace byl zahájen v říjnu 2011 zpracováním sebeevaluační zprávy.

Následně byly v březnu a květnu 2012 organizovány dvě hodnotící návštěvy mezinárodního týmu na MUNI, v rámci nichž evaluační tým aktivně diskutoval se zástupci fakult, rektorátu, členů vedení MUNI i s externími partnery. 

Složení externího hodnotitelského týmu EUA bylo následující:

  • Henrik Toft-Jensen, emeritní rektor Roskilde Universitet, Dánsko (předseda),
  • Lucija Čok, emeritní ministryně školství a rektorka Univerza na Primorskem, Slovinsko,
  • Dieter Timmerman, emeritní rektor Universität Bielefeld, Německo,
  • Dan Derricott, emeritní viceprezident pro akademické záležitosti studentského svazu, University of Lincoln, Velká Británie,
  • James Gosling, emeritní ředitel pro kvalitu, National University of Ireland – Galway, Irsko (koordinátor týmu).

Hodnocení MUNI probíhalo v těchto oblastech:

  • správa a řízení,
  • řízení a sledování kvality,
  • studijní programy a výuka,
  • výzkum,
  • internacionalizace.

Proces hodnocení byl završen v červenci 2012, kdy MUNI obdržela výslednou evaluační zprávu.


nahoru