| | | |


Uchazeči a středoškoláci – vnímání MU; Generace Y

Uchazeči o studium na MU

V průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 realizovala MU vlastní šetření mezi uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku na MU. Průzkumem byli osloveni občané ČR, SR i ostatní cizinci a zúčastnilo se jej 4 669 respondentů.

Analýza získaných odpovědí přinesla cenné poznatky týkající se přijímacího řízení, vnímání MU či silných a slabých stránek MU vůči ostatním vysokým školám v ČR.

Veškeré informace pro účastníky výzkumu ke zpracovávání dat jsou dostupné ZDE.

 Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2017

Zpráva z průzkumu (s omezeným přístupem) a leaflet jsou k dispozici zde:

Zpráva, Leaflet


Image MU optikou studentů SŠ v ČR a SR

Realizované šetření mezi uchazeči, kteří si podali přihlášku na MU, navazuje na již dříve realizovaný průzkum mezi středoškoláky.

Cílem průzkumu Image Masarykovy univerzity optikou studentů středních škol v ČR a SR bylo zmapovat, jaká kritéria uplatňují současní středoškoláci na výběr vysoké školy a jak si v jejich očích stojí Masarykova univerzita. Dotazováni byli čeští a slovenští středoškoláci ve 3. a 4. ročníku, kteří zvažují vysokoškolské studium.

Sběr dat se uskutečnil v listopadu – prosinci 2016 prostřednictvím online dotazníku. Průzkumu se zúčastnilo 778 středoškolských studentů z ČR a 318 středoškolských studentů ze SR. Výsledky průzkumu napomáhají definovat stávající pozici Masarykovy univerzity mezi ostatními VŠ u potenciálních uchazečů o studium.

Klikněte pro zobrazení leafletu k průzkumu z roku 2016

Hlavní závěry průzkumu (s omezeným přístupem) a leaflet jsou k dispozici zde:

Výsledky, Leaflet


Universum Talent Research

Masarykova univerzita se účastnila 4. ročníku průzkumu Universum Talent Research. Průzkum v ČR probíhal od listopadu 2016 do března 2017 a zapojilo se do něj přes 14 000 vysokoškolských studentů (globálně přes 1,4 milionu respondentů). Průzkum přináší souhrnné výsledky o generaci Millennials, ale popisuje také trendy mezi studenty jednotlivých oborů a názory mladé generace na kariéru a na svou vzdělávací instituci. Report níže předkládá odpovědi 1 425 respondentů z MU.

Report pro MU (s omezeným přístupem)


MATURANT 2016

Cílem průzkumu MATURANT 2016, který realizovala společnost LMC s.r.o., bylo zjistit, jak maturanti vybírají VŠ a obor studia, jaké zdroje informací k tomu využívají a lépe poznat jejich způsob života (sledování médií, trávení volného času, hodnoty atd.).

Výsledky průzkumu Maturant 2016 (s omezeným přístupem)


Miléniálové

Agentura NMS Market Research zkoumala životy českých milleniálů, tedy osob ve věku 15–35 let. Výsledná zpráva ukazuje, jak mladá generace přemýšlí, komunikuje, jaké jsou její hodnoty a preference v životě, a tím dává podklady pro tvorbu marketingových nástrojů cílených na tuto generaci.

Závěry studie Miléniálové (s omezeným přístupem)


nahoru