| | | |


Předčasné ukončování studií na MU

Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU byl poprvé spuštěn v roce 2012. Od té doby běží v podobě celoročních, na sebe navazujících běhů.

Společně se spuštěním dotazníkového šetření proběhla na podzim 2012 ve spolupráci s pracovníky z Fakulty sociálních studií MU kvalitativní část průzkumu. Kvalitativní část byla realizována formou rozhovorů se zástupci fakult a s vybranými studenty s neúspěšně ukončeným studiem na MU.

Prosba o vyplnění krátkého dotazníku je neúspěšným studentům rozesílána automaticky při předčasném ukončení studia. Dotazník je zaměřen na:

  • vliv jednotlivých faktorů na předčasné ukončení studia,
  • preference a náročnost opouštěného studia,
  • nástroje při řešení studijních problémů,
  • další studijní a pracovní aktivity.

Zprávy z průzkumů (s omezeným přístupem):

Výsledky 2016/2017
Výsledky 2015/2016
Výsledky 2014/2015
Výsledky 2013/2014


nahoru