| | | |


Průzkumy

Průzkumy mezi studenty a absolventy mají na Masarykově univerzitě dlouholetou tradici. Pro vedení Masarykovy univerzity a jejích fakult znamenají nepostradatelnou zpětnou vazbu.

Nejstarší průzkumy s více než dvacetiletou tradicí (průzkumy mezi absolventy) byly v průběhu let doplněny o další tak, aby byl vytvořen komplexní systém institucionálního výzkumu studentské populace „od uchazeče až po absolventa“ – schéma 2018:

Schéma 2018

(klikněte pro zvětšení, schéma dostupné s omezeným přístupem)

Souhrnná informační zpráva shrnující zásadní poznatky z průzkumů realizovaných na MU:

Sumarizační zpráva 2017
Sumarizační zpráva 2016
Sumarizační zpráva 2015
Sumarizační zpráva 2014

Kontaktní osoby pro agendu průzkumů jsou Mgr. Ondřej Hofírek a Mgr. Mikuláš Múdry.

Kromě univerzitních průzkumů participuje Odbor pro strategii také na celostátních průzkumech MŠMT, do kterých se MU zapojila (např. průzkumy Eurostudent VI 2016, Doktorandi 2014), a zajišťuje distribuci dotazníků pro mezinárodní žebříčky (např. Universum Talent Research 2017, U-Multirank 2018).


nahoru