| | | |


Proč anketu vyplnit

1. S výsledky se pracuje

Výsledky ankety využívají vedoucí pracovníci jako jeden ze vstupů při hodnocení svých podřízených. Výsledky předmětové ankety jsou dále zohledněny např. i v Ceně rektora MU pro vynikající pedagogy.

 

2. Zpětná vazba vyučujícím

Zpětná vazba od studentů je zásadní a cenný vstup pro neustálé zlepšování pedagogické práce. Ačkoliv se to možná nezdá, všechny vyučující zajímá názor jejich studentů.

 

3. Zpřístupnění výsledků studentům

Studentům, kteří dostatečně vyplní anketu, jsou po vyhodnocení ankety zpřístupněny všechny výsledky ankety.

 

4. Komentáře vyučujících

Nově mají možnost na výsledky ankety reagovat samotní vyučující.

Jejich případné komentáře budou zveřejněny společně s výsledky pouze těm studentům, kteří anketu jako celek dostatečně vyplní.

 

5. Odpovědi jsou anonymizovány

Osobní údaje studentů (jméno, učo atp.) nejsou správci systému nikomu sdělovány.


nahoru