| | | |


The Times Higher Education (THE) – Thomson Reuters World University Rankings

Žebříček THE se soustředí především na úroveň vědy a výzkumu na univerzitě. Největší váhu na umístění v žebříčku má indikátor citací (celkově 30 %). Indikátor citace má poměrový charakter (na publikaci) a data pro jeho výpočet byla až do roku 2014 čerpána z databáze Web of Science, od roku 2015 jsou čerpána z databáze Scopus.

Do roku 2014 zveřejněný žebříček THE ukazoval prvních 400 pozic. Masarykova univerzita se v tomto seznamu v letech 2011–2014 neumístila.

V roce 2015, kdy THE změnil metodologii i počet zveřejněných míst, se MU umístila na 501.–600. pozici.

V aktuálním žebříčku THE v roce 2016 se MU umístila na 601.–800. pozici. Hodnoceno bylo celkem top 980 univerzit ze 70 států světa.

Kromě hlavního žebříčku sestavuje THE i žebříček univerzit podle oblastí působení: Inženýrství a technologie (Engineering & Technology), Umění a humanitní vědy (Arts & Humanities), Klinické, preklinické a zdravotnické obory (Clinical, Pre-clinical & Health) Vědy o životě (Life sciences), Přírodní vědy (Physical sciences), Sociální vědy (Social sciences), Podnikání a ekonomika (Business & Economics) a Počítačové vědy (Computer Science).

Indikátory a jejich váhy v žebříčku THE:

Indikátory THE a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Kategorie

Indikátory

Váhy   

Příjmy z průmyslu

Výzkumné příjmy z průmyslu/inovací (knowledge transfer) na akademického pracovníka

2,5 %

Mezinárodní rozměr

Poměr zahraničních (včetně Slováků) a domácích akademických pracovníků

2,5 %

Poměr zahraničních (včetně Slováků) a domácích studií

2,5 %

Podíl výzkumných článků z databáze Scopus za posledních 5 let, na kterých se podílel alespoň jeden autor ze zahraničí

2,5 %

Vzdělávání a vzdělávací prostředí

Průzkum prestiže vzdělávání Academic Reputation Survey mezi odborníky
(osoby, které aktivně působí a publikují vědecké články, a kteří jsou vybraní společností Elsevier). Započítány odpovědi z průzkumu v roce 2016 a 2015.

15 %

Počet absolvovaných doktorských studií na akad. pracovníka

6 %

Počet studií na akademického pracovníka

4,5 %

Počet absolvovaných doktorských studií ku počtu absolvovaných bakalářských studií

2,25 %

Celkové příjmy instituce na akad. pracovníka 

2,25 %

Výzkum – postavení, příjmy, prestiž

Průzkum prestiže výzkumu Academic Reputation Survey mezi odborníky
(osoby, které aktivně působí a publikují vědecké články, a kteří jsou vybraní společností Elsevier). Započítány odpovědi z průzkumu v roce 2016 a 2015.

18 %

Příjmy z výzkumu na akademického pracovníka

6 %

Počet článků na akademického a VaV pracovníka z databáze Scopus za posledních 5 let

6 %

Citace – výzkumný vliv

Počet citací (field weighted citation) na článek (jen typ journal article, conference paper, book chapters, books) v databázi Scopus za posledních 5 let

30 %


nahoru