| | | |


The Times Higher Education (THE) World University Rankings

Žebříček THE se soustředí především na úroveň vědy a výzkumu na univerzitě. Největší váhu na umístění v žebříčku má indikátor citací (celkově 30 %). Indikátor citace má poměrový charakter (na publikaci) a data pro jeho výpočet byla až do roku 2014 čerpána z databáze Web of Science, od roku 2015 jsou čerpána z databáze Scopus.

V nejaktuálnějším hodnocení THE, které bylo zveřejněno v roce 2017, se MU umístila na 501.–600. pozici. Hodnoceno bylo celkem top 1 102 univerzit ze 77 států světa. V národním srovnání je MU druhou nejlépe hodnocenou českou univerzitou.

THE 2018 - výsledky MU

Kromě hlavního žebříčku sestavuje THE i oborové žebříčky v 8 oblastech: Inženýrství a technologie (Engineering & Technology), Umění a humanitní vědy (Arts & Humanities), Klinické, preklinické a zdravotnické obory (Clinical, Pre-clinical & Health) Vědy o životě (Life sciences), Přírodní vědy (Physical sciences), Sociální vědy (Social sciences), Podnikání a ekonomika (Business & Economics) a Počítačové vědy (Computer Science).

V nejnovějším žebříčku 2017 došlo v oblasti umění a humanitních věd k rozšíření zveřejňovaných míst ze 100 na 400 TOP univerzit v oboru a Masarykova univerzita se umístila na 301.–400. místě. V tomto oborovém žebříčku se umístily pouze dvě české VŠ.

Indikátory a jejich váhy v žebříčku THE:

Indikátory THE a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Kategorie

Indikátory

Váhy   

Příjmy z průmyslu

Výzkumné příjmy z průmyslu/inovací (knowledge transfer) na akademického pracovníka

2,5 %

Mezinárodní rozměr

Poměr zahraničních (včetně Slováků) a domácích akademických pracovníků

2,5 %

Poměr zahraničních (včetně Slováků) a domácích studií

2,5 %

Podíl výzkumných článků z databáze Scopus za posledních 5 let, na kterých se podílel alespoň jeden autor ze zahraničí

2,5 %

Vzdělávání a vzdělávací prostředí

Průzkum prestiže vzdělávání Academic Reputation Survey mezi odborníky
(osoby, které aktivně působí a publikují vědecké články, a kteří jsou vybraní společností Elsevier). Započítány odpovědi z průzkumu v roce 2016 a 2017.

15 %

Počet absolvovaných doktorských studií na akad. pracovníka

6 %

Počet studií na akademického pracovníka

4,5 %

Počet absolvovaných doktorských studií ku počtu absolvovaných bakalářských studií

2,25 %

Celkové příjmy instituce na akad. pracovníka 

2,25 %

Výzkum – postavení, příjmy, prestiž

Průzkum prestiže výzkumu Academic Reputation Survey mezi odborníky
(osoby, které aktivně působí a publikují vědecké články, a kteří jsou vybraní společností Elsevier). Započítány odpovědi z průzkumu v roce 2016 a 2017.

18 %

Příjmy z výzkumu na akademického pracovníka

6 %

Počet článků na akademického a VaV pracovníka z databáze Scopus za posledních 5 let

6 %

Citace – výzkumný vliv

Počet citací (field weighted citation) na článek (jen typ journal article, conference paper, book chapters, books) v databázi Scopus za posledních 5 let

30 %


nahoru