| | | |


Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings

Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu principu peer review, tedy systému zpětné vazby od akademiků a zaměstnavatelů absolventů (dohromady 50 %). Tyto zpětné vazby pak mohou vyvážit kulturní odlišnost. Díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity. 

Dle nejnovějších výsledků mezinárodního žebříčku QS se Masarykova univerzita v roce 2017 zařadila mezi top 600 univerzit světa. Umístila se na pozici mezi 551. a 600. místem.

Úspěchem letošního roku je prvenství MU v rámci českých institucí co do počtu citací na akademického pracovníka v rámci hodnocení žebříčku QS. MU je dále druhou nejlépe hodnocenou českou univerzitou v indikátorech internacionalizace (podíl zahraniční studentů a akademiků).

Kromě hlavního žebříčku sestavuje QS i specializované žebříčky, a to v 5 oblastech, které zahrnují celkem 42 oborů: Humanitní vědy a umění (Arts and Humanities), Inženýrství a technologie (Engineering and Technology), Medicína a vědy o životě (Life Sciences and Medicine), Přírodní vědy (Natural Sciences) a Sociální vědy a management (Social Sciences and Management).

Indikátory a jejich váhy v žebříčku QS:

Indikátory QS a jejich váhy

(klikněte pro zvětšení)

Indikátor

Popis

Váha

Akademické Peer Review

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby. V roce 2017 bylo sesbíráno přes 75 000 odpovědí (v roce 2016: 74 651 odpovědí akademiků; v roce 2015: 76 798 odpovědí; 2014: 63 676 odpovědí; 2013: 62 084 odpovědí). 
(odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

40 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů

Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od cca 40 400 zaměstnavatelů v roce 2017 (v roce 2016: 37 781 odpovědí; v roce 2015: 44 226 odpovědí; 2014: 28 759 odpovědí; 2013: 27 957 odpovědí).

10 %

Počet studentů na akademické pracovníky

Počet studií ku celkovému průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

20 %

Citace

Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus (typy dokumentů: article, review, conference paper, book, book chapter, article in press, business article) ku celkovému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Internacionalizace – zaměstnanci

Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %

Internacionalizace – studenti

Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %


nahoru