| | | |


The Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Shanghai Ranking Consultancy

Žebříček ARWU (neboli Šanghajský žebříček) se soustředí především na výkon univerzity v oblasti vědy a výzkumu. Tyto indikátory jsou založeny na absolutních hodnotách, což znevýhodňuje univerzity s menším počtem studentů a zaměstnanců.

V hlavním žebříčku ARWU se Masarykova univerzita neumísťuje.

V roce 2017 byl poprvé zveřejněn žebříček ARWU World Top 500 Candidates 2017. Tento žebříček prezentuje univerzity umístěné na 501.–800. pozici a poukazuje na možný budoucí vývoj v rámci hlavního žebříčku. Masarykova univerzita se v tomto žebříčku předních světových kandidátů umístila na sdílené 601.–700. příčce.

Indikátory a jejich váhy v žebříčku ARWU:

Kategorie

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

Absolventi instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fields Medals

10 %

Kvalita akademických pracovníků

Zaměstnanci instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fields Medals

20 %

(Top 250) Vysoce citovaní výzkumníci v 21 oblastech výzkumu

20 %

Výsledky výzkumu

Články indexované v Science Citation Index-expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) v předchozím roce (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Články publikované v časopisech Nature a Science v posledních pěti letech (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Výkon na osobu

Výkon na osobu akademického pracovníka instituce (vážené skóre výše uvedených 5 indikátorů – přepočteno na akademického pracovníka)

10 %


nahoru