| | | |


Mezinárodní žebříčky

Univerzitní žebříčky hodnotící vysoké školy a stanovující jejich pořadí jsou stále výrazněji využívány jako indikátory ve vzdělávací politice. Jednotlivé žebříčky staví na různých ukazatelích, které zkoumají výkon univerzit ve vybraných oblastech.

Koordinace sběru dat za Masarykovu univerzitu a jejich vykazování spravujícím institucím je v kompetenci Odboru pro strategii.

Masarykova univerzita je aktivně zapojena do těchto žebříčků:

  • QS World University Rankings (QS),
  • Times Higher Education World University Rankings (THE),
  • The Academic Ranking of World Universities (ARWU),
  • U-Multirank

Hodnocení 2016/2017 v rámci žebříčků QS a THE za Masarykovu univerzitu a vybrané VŠ v ČR naleznete zde.

Kontaktní osobou pro agendu mezinárodních žebříčků je Mgr. Ing. Ivana Gerlová.


nahoru